Vår spesialitet er engelsk
til norsk oversettelse

Vi har også kvalitetsoversettere i andre språkkombinasjoner

Velkommen til Translatoriet

Translatoriet er et lite byrå med svært kompetente oversettere til gode priser. Vårt spesialområde er oversettelser fra engelsk til norsk, men vi har også oversettere i andre språkkombinasjoner, som f. eks. tysk til norsk og norsk til tysk. I tillegg tilbyr vi elektronisk- og papirpublisering, samt design.

Vi tilbyr spesialiserte språktjenester

Programvare og internett

Instruksjonsmanualer
Innhold og design på nettsider
Applikasjoner
Lokalisering på nettet

Medisin og farmasi

Instruksjonsmanualer for medisinsk personell og pasienter
Forebyggende helse
Medisinsk utstyr
Legemidler
Trening/idrett

Akademia

Litteratur **
Matte, fysikk, kjemi *
Gresk, latin **
Kultur- og samfunnsvitenskap *
Lingvistikk *
(Kompetansenivå: * = bachelorgrad, ** = mastergrad)

Teknisk

Instruksjonsmanualer
Kjølesystemer
Ingeiørarbeid: Kraner, bygg, maskineri etc.
Skrivere, fakser, kopimaskiner

Juridisk

Eiendom
Kontrakter
Transkripsjon av rettshøringer

Markedsføring

Oversettelse og copywriting for papir- og nettannonser
Lokalisering av annonser
Kampanjer