Vår spesialitet er engelsk
til norsk oversettelse

Vi har også kvalitetsoversettere i andre språkkombinasjoner

Velkommen til Translatoriet

Translatoriet er et lite byrå med svært kompetente oversettere til gode priser. Vårt spesialområde er oversettelser fra engelsk til norsk, men vi har også oversettere i andre språkkombinasjoner, som f. eks. tysk til norsk og norsk til tysk. I tillegg tilbyr vi elektronisk- og papirpublisering, samt design.

Vi tilbyr spesialiserte språktjenester

Programvare og internett

Instruksjonsmanualer
Innhold og design på nettsider
Applikasjoner
Lokalisering på nettet

Medisin og farmasi

Instruksjonsmanualer for medisinsk personell og pasienter
Forebyggende helse
Medisinsk utstyr
Legemidler
Trening/idrett

Akademia

Litteratur **
Matte, fysikk, kjemi *
Gresk, latin **
Kultur- og samfunnsvitenskap *
Lingvistikk *
(Kompetansenivå: * = bachelorgrad, ** = mastergrad)

Teknisk

Instruksjonsmanualer
Kjølesystemer
Ingeiørarbeid: Kraner, bygg, maskineri etc.
Skrivere, fakser, kopimaskiner

Juridisk

Eiendom
Kontrakter
Transkripsjon av rettshøringer

Markedsføring

Oversettelse og copywriting for papir- og nettannonser
Lokalisering av annonser
Kampanjer

Bloggen

Aragon DAOs

Aragon DAOs

Organizations are typically made up of hierarchical stacks of written agreements between people. A company is just a collection of contracts: shareholder agreements, deeds, leases, service provider agreements, employment contracts, customer terms & services, etc....

Proof Of Liquidity

Proof Of Liquidity

In a standard proof-of-stake system, the more people stake, the more tokens are taken out of circulation. This may seem good for the price of the token, but in many cases insufficient liquidity can get in the way of network growth. So we should look for ways to create...

Magic Authentication

Magic Authentication

Magic is a passwordless authentication system. It starts with “magic links,” where you’re e-mailed a login link instead of providing the usual username and password. Magic makes it quick and easy for developers to implement this model in any application. But behind...