English speaker? Please visitThe Translatorium

Vi tilbyr spesialiserte språktjenester i mange forskjellige språk-kombinasjoner Kontakt oss med en prøve, så kontakter vi deg tilbake

 

Alle interne og eksterne oversettere har ett eller flere spesialområder. Noen jobber så og så bare med områder fra et eget yrke eller utdanning, mens andre er generelle oversettere med mange spesialområder. Siden vi tilbyr mange språkkombinasjoner, er det umulig å liste opp alle speailområdene våre. Men her er et lite utvalg av det vi tilbyr fra engelsk til norsk:

 

Programvare og internett

 • Instruksjonsmanualer
 • Innhold og design på nettsider
 • Applikasjoner
 • Lokalisering på nettet

 

Medisin og farmasi

 • Instruksjonsmanualer for medisinsk personell og pasienter
 • Forebyggende helse
 • Medisinsk utstyr
 • Legemidler
 • Trening/idrett

 

Akademia

 • Litteratur **
 • Matte, fysikk, kjemi *
 • Gresk, latin **
 • Kultur- og samfunnsvitenskap *
 • Lingvistikk *
 • (Kompetansenivå: * = bachelorgrad, ** = mastergrad)

 

Teknisk

 • Instruksjonsmanualer
 • Kjølesystemer
 • Ingeiørarbeid: Kraner, bygg, maskineri etc.
 • Skrivere, fakser, kopimaskiner

 

Medisin og farmasi

 • Instruksjonsmanualer for medisinsk personell og pasienter
 • Forebyggende helse
 • Medisinsk utstyr
 • Legemidler
 • Trening/idrett

 

Markedsføring

 • Oversettelse og copywriting for papir- og nettannonser
 • Lokalisering av annonser
 • Kampanjer

 

Juridisk

 • Eiendom
 • Kontrakter
 • Transkripsjon av rettshøringer

 

Populærtekst

 • Artikler for blader
 • Dataspill
 • Copywriting

 

Næringsliv

 • Tilbud/forhandlinger
 • Kontrakter
 • Fond/plasseringer
 • Motivasjonsprogrammer
 • Intern og ekstern kommunikasjon
 • Instruksjons- og velkomstmanualer for ansatteKontakt oss

Kontakt oss for referanser eller tilgjengelighet på oppdrag, så kontakter vi deg tilbake. Sender du hele teksten eller en prøve og beskrivelse, sender vi deg et tilbud tilbake. kundeservice@translatoriet.no